Skip to main content

Dostajemy dużo zapytań jak wyłączyć Scroll Lock, gdy nie ma go na klawiaturze? To bardzo proste. W dzisiejszym poradniku komputerowym pokaże, w jak szybki sposób można to zrobić. Spokojnie nie trzeba kupować do tego specjalnie nowej klawiatury z tym przyciskiem.

Jak wyłączyć Scroll Lock, gdy nie ma go na klawiaturze

Jeśli na klawiaturze nie mamy przycisku Scroll Lock, to wystarczy użyć klawiatury ekranowej. Jak to zrobić? Jest kilka sposobów jak włączyć klawiaturę ekranową.

Którego sposobu nie użyjemy, to powinna się pojawić klawiatura ekranowa. Jak już ją mamy to wybieramy przycisk ScrLk, aby wyłączyć Scroll Lock.

Co to Scroll Lock?

Scroll Lock (klawisz blokady przewijania) to klawisz na klawiaturze komputera, który służy do blokowania przewijania tekstu w okienkach programów lub dokumentów. W większości programów można również użyć kółka myszy lub klawiszy strzałek na klawiaturze do przewijania tekstu, ale klawisz Scroll Lock może być przydatny w niektórych sytuacjach, np. gdy chcesz zatrzymać przewijanie tekstu w czasie prezentacji lub gdy chcesz przenieść kursor do innego miejsca w tekście, ale nie chcesz, aby tekst przewijał się automatycznie.

Co robi przycisk Scroll Lock?

Klawisz Scroll Lock często jest również używany do przełączania między trybami przewijania w programach, takich jak arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel), gdzie może on służyć do przenoszenia kursora po komórkach arkusza bez przewijania całego arkusza. W niektórych programach może również być używany do przełączania między trybami przewijania ekranu (np. w przeglądarce internetowej Google Chrome, Firefox, Opera).

Gdzie znajduje się Scroll Lock na klawiaturze?

Klawisz Scroll Lock zazwyczaj znajduje się na górnym rzędzie klawiatury, obok klawiszy Caps Lock i Num Lock. W niektórych starszych modelach klawiatur klawisz Scroll Lock może być oznaczony symbolem „ScrLk” lub „SL„. W niektórych nowszych modelach klawiatur klawisz Scroll Lock może być ukryty pod innym klawiszem lub nie być obecny w ogóle.